Etiqueta 'Tourism Intervention Plan vote is on Thursday'